.
Đặt in chứng nhận vaccine làm thẻ đeo tại Thế Giới thẻ nhựa Sài Gòn

Nổi bật Đặt in chứng nhận vaccine làm thẻ đeo tại Thế Giới thẻ nhựa Sài Gòn

In Kỹ Thuật Số Since 2006 cung cấp dịch vụ in mã QR chứa thông tin tiêm chủng ra thẻ nhựa, thẻ giấy ép plastic - in thẻ xanh Covid qua chốt, tiện đi lại tại TPHCM